กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

 

mail รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย


mail แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


mail แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


mail นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


mail การดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล


mail รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565


mail แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566


mail รายงานความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566


mail ผลการประเมินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีบัญชี 2565


mail กาตรสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


mail แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 2564-2568


mail แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 - 2568


mail รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


mail เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)


mail แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566


mail ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชี 

     <<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>


mail ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย


mail รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


mail รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ 1


mail แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565


mail แผนความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


mail แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564


mail หน้าที่และขั้นตอนปฏิบัติโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ


mail ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2560/2561 ( เฉพาะส่วนของชาวไร่อ้อย 32.60 บาท/ตัน )


 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (4 กรกฎาคม 2566)


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (5 เมษายน 2566)


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (5 มกราคม 2566)


mail ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4


mail ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด


mail ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2


mail ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1


mail ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (7 ตุลาคม 2563)


 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

 

สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย


แบบแจ้งความประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย


บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล) 24-7-63


บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล)


บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับโรงงาน  

 


หนังสือรับรองบันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) 


( โปรดลงวันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ) บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับชาวไร่อ้อย 


แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถตัดอ้อย


แบบฟอร์มเอกสาร โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย